חשמלאי מתח גבוה

בעלי רישיון מתח גבוה מבוקשים להעסקה בשלל משרות בחברות בתחומים שונים ומגוונים במשק: אנרגיה, חשמל, תעשייה, תשתית ועוד. קורס חשמלאי מתח גבוה  מיועד לאנשים שסימו הנדסאי חשמל או בשלבי סיום לתואר הנדסאי חשמל. יייעודו של הקורס הוא להקנות למשתתפים את הידע והכלים המעשיים הנדרשים לצורך תפעול, התקנה, תיקון ותחזוקה של מערכות מתח גבוה.
מטרות הקורס

- העשרת הידע של החשמלאים במתח גבוה .

- תכנון תחנות חלוקה במתח גבוה .

- תפעול תחנות חלוקה ותחנות משנה .

- הכרת הציוד העיקרי להפעלת מסדרי מתח גבוה .

- הכרת מערך ההגנות במתקני מתח גבוה .

- ביצוע מדידות במתקני מתח גבוה .

- ביצוע פקודות מיתוג וקיצור בתחנות החלוקה .


משך הלימודים
177 שעות הוראה עיוניות מתוכם 8 שעות של סיורים ועוד 8 שעות של עזרה ראשונה .
תנאי קבלה

- רשיון חשמלאי מוסמך לפחות 

- תעודה של הנדסאי חשמל .


תעודות

בסוף הקורס , הסטודנטים אמורים לעבור מבחן ממשלתי מטעם משרד העבודה .

לסטודנטים תוענק תעודה ממשרד העבודה במתח גבוה .

עם התעודה יפנו למחלקת רישוי חשמלאים במשרד העבודה ויונפק להם רשיון מסוייג במתח גבוה .