השתלמות לבודקי שכר מוסמכים

דרישות כניסה:
נושא תעודת הכרה "בודק שכר עבודה מוסמך" מטעם האגף לרישום ורישוי עיסוקים במשרד הכלכלה זרועה העבודה.
 
על ההשתלמות:
2 מפגשים - 8 שעות
המפגשים מתקיימים בחדש 12.2023
אודות הקרוס:
דרישות כניסה:
נושא תעודת הכרה "בודק שכר עבודה מוסמך" מטעם האגף לרישום ורישוי עיסוקים במשרד הכלכלה זרועה העבודה.

על ההשתלמות:
2 מפגשים - 8 שעות
המפגשים מתקיימים בחדש 12.2023

לימודי ערב.

נושאי הלימוד:
• עדכוני פסיקה בדיני עבודה 
• הליך דו"ח בודק שכר
• תהליכי עבודה מול הרגולטור - מנהל הסדרה ואכיפה

בחינות גמר פנימיות
יינתן ציון עבר / לא עבר לכל פרקי הלימוד על פי חובת הנוכחות (100%)

ציון עבר הינו תנאי למתן תעודת ההשתלמות.

תעודות:
תעודת השתלמות: השתלמות לבודקי שכר שכר מוסמכים (עדכון מקצועי).