בוחן רישוי רכב

בוחן רישוי רכב מבצע סדרת בדיקות מגוונות לכלי הרכב השונים בהתאם להנחיות, תקנות וכללים מחייבים )מטעם משרד התחבורה(. הבוחן מוודא בעזרת ראיה ובעזרת מכשור תיקני הנמצא במכון הרישוי, וקובע את תקינותו. בוחן הרישוי מזהה פגמים, נזקים ותקלות במערכות הרכב השונות ומוודא בראיה ובעזרת מכשור תקני הנמצא במכון הרישוי. הבוחן מקבל החלטה וקובע את תקינות כלי הרכב בעמדת הבדיקה ובסוף מסלול הרישוי) לרבות בתיקונים חוזרים( בהתאם לנתונים והממצאים, ועל סמך הבסיס החוקי והתקנות המחייבות.

אודות הקרוס:
בוחן רישוי רכב מבצע סדרת בדיקות מגוונות לכלי הרכב השונים בהתאם להנחיות, תקנות וכללים מחייבים )מטעם משרד התחבורה(. הבוחן מוודא בעזרת ראיה ובעזרת מכשור תיקני הנמצא במכון הרישוי, וקובע את תקינותו. בוחן הרישוי מזהה פגמים, נזקים ותקלות במערכות הרכב השונות ומוודא בראיה ובעזרת מכשור תקני הנמצא במכון הרישוי. הבוחן מקבל החלטה וקובע את תקינות כלי הרכב בעמדת הבדיקה ובסוף מסלול הרישוי )לרבות בתיקונים חוזרים( בהתאם לנתונים והממצאים, ועל סמך הבסיס החוקי והתקנות המחייבות. בנוסף, בוחן הרישוי מתנהל מול הלקוחות והעמיתים במכון הרישוי לעיתים בתנאי לחץ זמן ומזג אוויר קיצוני. ככלל, ניתן לסווג את בוחני הרישוי לארבעה סוגים: א. בוחן מכשור לרישוי רכב בלבד. ב. בוחן רישוי רכב )לכל סוגי הרכב(. )תשקיף זה מסמיך רק לסוג הזה( ג. בוחן רישוי רכב – לאופנועים וקטנועים. ד. בוחן רישוי רכב – לטרקטורים. על מנת להסמיך את בוגר הקורס כבוחן רישוי מטעם משרד התחבורה ,קיימות דרישות נוספות מטעמו. מקצועות הלימוד העיקריים א. בדיקות רישוי עפ"י אוגדן לבחינת רכב ב. הבסיס החוקי, תקנות התעבורה ונוהל בדיקות רישוי רכב ג. זיהום אוויר מרכב ובדיקות ברכב בנזין/דיזל ד. יישומי מחשב ותפעול מכשירי מדידה לרבות קריאת נתונים ה. קבלת החלטות בהתאם להנחיות, תקנות. ממצאים ונתונים המתקבלים בכל בדיקה הלימודים בקורס כוללת לימוד משולב עיוני ומעשי של מקצועות הלימוד, תוך כדי תרגול במכון רישוי של כל החומר הנלמד. ההתנסות המעשית ממוקדת בביצוע העבודות בשטח תוך יישום כל הנלמד בכיתה, המשלב: תפעול מחשב, מכשירי מדידה ובדיקה, ביצוע בדיקות ראיה בהנחית המורה בפועל והרישום הנדרש. כיוון שהלימודים ברובם עיוניים, ביצוע התרגול המעשי במכון הרישוי הכרחי ואי ביצועו לא יזכה את הלומד בתעודת גמר. הערה: תכנית הלימודים מתבססת על ידע קודם של הלומדים בתחום הרכב.