בוחן מכשור לרישוי רכב

הלימודים בקורס נועדו להכשיר בוחני מכשור שיוכלו לבצע בדיקות בטיחות ואיכות למערכות הרכב השונות. המשתתפים יעמיקו יותר בלימודי מערכות הרכב, וילמדו איך מגלים ליקיים במערכות הרכב המודרני, כגון תאורה, זיהום אוויר במנועי שריפה פנימית בנזין, כוחות בלימה , זיהוי מספר המנוע ושלדת הרכב ומערכות בקרה שונות .

אודות הקרוס:
הלימודים בקורס נועדו להכשיר בוחני מכשור שיוכלו לבצע בדיקות בטיחות ואיכות למערכות הרכב השונות. המשתתפים יעמיקו יותר בלימודי מערכות הרכב, וילמדו איך מגלים ליקיים במערכות הרכב המודרני, כגון תאורה, זיהום אוויר במנועי שריפה פנימית בנזין, כוחות בלימה , זיהוי מספר המנוע ושלדת הרכב ומערכות בקרה שונות .

במהלך הקורס המשתלמים יחשפו לעולם הטכנולוגיה המתקדמת ברכב כדי להתמודד עם השינויים המהירים במערכות הרכב כמו רכב חשמלי ומערכות סיוע לנהג ADAS , מערכות החיווי בלוח המחוונים לזיהוי מערכות עם תקלות .

הלומדים בקורס ילמדו וייהנו מצוות הוראה מיומן ומנוסה בתחום עם הכילים ושיטות ההוראה המאפשרות חוויה לימודית משמעותית מצוינת  והבנה מעמיקה במקצוע הנדרש בשוק העבודה

 

לבוחני מכשור לרכב יש תפקיד עם אחריות רבה. עליהם לדאוג לכך שמערכות הרכב השונות יתפקדו באופן בטיחותי ותקין. במסגרת עבודתם, הם נדרשים להיכרות מעמיקה עם מערכות הרכב מחד ועם תקנות משרד התחבורה מאידך. ואפשרות להשתלב בעבודה במכון הרישוי כבוחני מכשור.

תנאי הקבלה:
1. גיל 21 שנה.

2. בוגר שתים עשרה שנות לימוד באישור משרד החינוך או משרד הכלכלה.

3. בוגר עשר שנות לימוד ובנוסף בעל סיווג מקצועי במכונאות או אוטוטרוניקה.

4. בעל רישיון נהיגה רמה B.

5. אזרחות ישראלית והעדר רישום פלילי .
תעודה:
בסיומו של הקורס, ייבחנו הבוגרים בבחינות חיצוניות אשר לאחריהן יהיו זכאים לקבל תעודת "בוחן מכשירי רישוי לרכב" מטעמו של משרד הכלכלה. לאחר מכן הם יוסמכו כבוחני מכשירי רישוי וזאת בכפוף למעבר השתלמות מעשית בתחום במשך שבוע ימים מלא לפחות באחד מבין המכונים המורשים לרישוי ויעמדו בדרישות נוספות של משרד התחבורה.